Magické čtverce

Pracovní list s magickými čtverci na procvičování sčítání a odčítání.

Video: Násobení jednociferným činitelem

Dan vytvořil své první video, ve kterém vysvětluje princip písemného násobení jednociferným činitelem na třech příkladech.

Pořadí početních operací, tahák na slovní úlohy

Přehledná karta vysvětlující pořadí (prioritu) početních operací. ZNDSO = Zdenda nese drakovi studený oběd

Slovní úlohy – zlomky

Slovní úlohy s příběhem pro bystré hlavy.

Převody jednotek (základy)

Základní jednotky délky, hmotnosti a času a jejich převody – výuková karta formátu A4 ke stažení.

Znázornění a počítání zlomků

Grafické znázornění zlomků a počítání s nimi.

Grafické procvičování zlomků

Pracovní list zaměřený na určení a sčítání zlomků.

Sčítání a odčítání trojciferných čísel

Pracovní list na procvičování sčítání a odčítání trojciferných čísel plus jedna slovní úloha.

Obrázky – aritmetické operace

Pracovní list zaměřený na práci s aritmetickými operacemi (sčítání, odčítání, násobení, dělení).

Malá násobilka

Procvičte si jednoduché násobení.