Číselné výrazy s druhou a třetí mocninou

Procvičování počítání číselných výrazů s druhou a třetí mocninou (a odmocninou).

Počítání s druhou mocninou (další varianta)

Pracovní list obsahující několik příkladů zaměřených na druhou mocninu s důrazem na pořadí operací.

Počítání s druhou mocninou

Interaktivní cvičení zaměřené na počítání s druhou mocninou. Můžete si také stáhnout pracovní list k vytištění.

Slovní úlohy zaměřené na procenta

Online cvičení zaměřené na počítání s procenty (slevy, daně atd.)

Přímá a nepřímá úměrnost – slovní úlohy

Online cvičení zaměřené na počítání přímé a nepřímé úměrnosti s využitím trojčlenky.

Počítání poměru – pracovní list

Pracovní list obsahující slovní úlohy zaměřené na počítání poměrů

Dělení kořisti – počítání poměru

Slovní úloha zaměřená na poměr – dělení pokladu mezi tři dobrodruhy.

Přímá a nepřímá úměrnost

Pojďte si procvičit své schopnosti při práci s přímou a nepřímou úměrností a zjistěte, jak umíte…

Pracovní list – ukázka a procvičení znázornění zlomků a desetinných čísel v grafu

Pracovní list zaměřený na ukázku znázornění zlomků a desetinných čísel v grafu s možností vyzkoušení na…

Násobení desetinných čísel

Princip násobení desetinných čísel a pracovní list ke stažení.