Pracovní list – ukázka a procvičení znázornění zlomků a desetinných čísel v grafu

Pracovní list zaměřený na ukázku znázornění zlomků a desetinných čísel v grafu s možností vyzkoušení na…

Násobení desetinných čísel

Princip násobení desetinných čísel a pracovní list ke stažení.

Násobení desetinných čísel, vysvětlení postupu, příklady na procvičení

Interaktivní cvičení – desetinná čísla, sčítání, odčítání, převody jednotek

Online cvičení zaměřené na procvičování znalostí souvisejících s převody jednotek a sčítáním desetinných čísel.

Práce s jednotkami obsahu ve slovních úlohách

Pracovní list zaměřený na práci s jednotkami obsahu ve formě slovních úloh

Měření pozemků, jednotky obsahu

Pracovní list – slovní úlohy, desetinná čísla, sčítání, odčítání, převod jednotek hmotnosti – ŘEŠENÍ

Pracovní list – slovní úlohy, desetinná čísla, sčítání, odčítání, převod jednotek hmotnosti

Pyramidy – násobení a dělení

Úkolníček si pro vás připravil pracovní list zaměřený na procvičení násobení a dělení vícecifernými čísly.

Pyramidy – Násobení a dělení – řešení