Voda, vzduch, půda – test

Test zaměřený na vodu, vzduch, půdu a jejich význam.

Živá a neživá příroda

Přehledná karta s rozdělením přírody na živou a neživou

Dělení rostlin podle typu stonku

Výuková karta zaměřená na typy stonků.

Základní dělení živočichů

Podle vnitřní stavby těla dělíme živočichy na dvě základní skupiny – obratlovci a bezobratlí. Zde najdete…

Meteorologický deník

Pracovní list pro tvorbu jednoduchého meteorologického deníku. I nejmenší žáci díky němu zvládnou zapsat nebo zjednodušeně zakreslit…