Rozbor souvětí podřadného a určování druhů vedlejších vět

Interaktivní procvičování určování druhů vedlejších vět v souvětí podřadném.

Diktát – Výlet do Prahy

Souhrnný diktát vhodný pro žáky 7. ročníku – pokrývá malá a velká písmena, shodu přísudku s…

Určování druhů vedlejších vět

Online spojovačka zaměřená na přiřazování druhů vedlejších vět k souvětím.