Určení slovního druhu podle jeho popisu

Pracovní list zaměřený na práci se slovními druhy

Test čj na i-y – vyjmenovaná slova

Souhrnný test na vyjmenovaná slova včetně různých chytáků – volně ke stažení.

Slovní druhy – učební pomůcka

Karta se slovními druhy k vytištění a zalaminování. Kromě barevné verze připojujeme i verzi černobílou.

Význam slov

Test zaměřený na význam slov, synonyma, antonyma.

Přísloví – pracovní list

Pracovní list zaměřený na práci s příslovími.

Pády podstatných jmen

Výuková karta se souhrnem pádů podstatných jmen

Podstatná jména

Přehled skloňování, rodů, čísel a vzorů podstatných jmen.