Čtyřsměrka – slovesa

Tentokrát Úkolníček přináší čtyřsměrku, ve které je skryto celkem 14 sloves. Hledej zleva doprava, zprava doleva,…

Určení slovního druhu podle jeho popisu

Pracovní list zaměřený na práci se slovními druhy (včetně řešení).

Test čj na i-y – vyjmenovaná slova

Souhrnný test na vyjmenovaná slova včetně různých chytáků – volně ke stažení včetně řešení.

Slovní druhy – učební pomůcka

Karta se slovními druhy k vytištění a zalaminování. Kromě barevné verze připojujeme i verzi bez pozadí,…

Význam slov

Test zaměřený na význam slov, synonyma, antonyma a homonyma.

Přísloví – pracovní list

Pracovní list zaměřený na práci s příslovími.

Pády podstatných jmen

Výuková karta ke stažení – přehledný souhrn pádů podstatných jmen

Podstatná jména

Přehled skloňování, rodů, čísel a vzorů podstatných jmen. S Úkolníčkem se mezi podstatnými jmény neztratíte.