Vynálezci a vědci z konce 19. a začátku 20. století

V této spojovačce si můžete prověřit znalost významných osobností 2. poloviny 19. století a počátku 20. století v souvislosti s jejich přínosem pro společnost, ať už jde o vynálezy, nebo objevy některých důležitých jevů.

Pokud chcete, můžete zpracovat také spojovačku zaměřenou na vynálezce a objevitele v období průmyslové revoluce.


Jaký je vlastně rozdíl mezi vynálezem a objevem? Rozdíl mezi vynálezem a objevem je v tom, že objev se týká nálezu nebo prozkoumání něčeho, co již ve světě existovalo, ale dosud nebylo považováno za relevantní. Jedná se o odhalení nových událostí, akcí, jevů nebo myšlenek. Objevený objekt již před svým objevem existoval (radioaktivita, elektřina, magnetismus).

Na druhé straně vynález znamená vytvoření něčeho zcela nového a užitečného s využitím vlastních nápadů a experimentů. Vynález je původní koncept nebo věc, která před samotným vynálezem neexistovala.

Zatímco objev může být učiněn náhodně nebo úmyslně a týká se přirozených jevů, vynález je výsledkem vědecké nebo lidské činnosti a zahrnuje artefakty, nástroje, procesy atd. Objev nelze patentovat, zatímco vynález ano.