Druhy zájmen – Interaktivní cvičení

Úkolníček rozházel různá zájmena na jednu velkou hromadu. Vlastně by nás ani nenapadlo, že těch zájmen…

Určování podmětu a přísudku

Pracovní list zaměřený na určování podmětu a přísudku ve větách. Kromě mluvnice si v něm žáci…

Slovní druhy – doplňovačka

Pracovní list zaměřený na práci se slovními druhy

Slova souřadná – kartičky

Slova souřadná, podřazená  a nadřazená – k vystřižení a seskupování / řazení do kategorií podle zadání.

Nespisovná čeština – pracovní list

Pracovní list zaměřený na nespisovnou češtinu.

Slovní druhy – učební pomůcka

Karta se slovními druhy k vytištění a zalaminování. Kromě barevné verze připojujeme i verzi černobílou.

Online minidiktát (vyjmenovaná slova)

Kraťoučký online diktát na procvičení vyjmenovaných slov. Na bodový výsledek se příliš nedívejte, důležité je správné…

Souhrnný test z českého jazyka, včetně slohových útvarů

Procvičování slohových útvarů a rozvíjení podstatných jmen pomocí přídavných jmen.

Hrátky s podstatnými jmény

Pracovní list zaměřený na podstatná jména a jejich stavbu.

Podstatná jména

Přehled skloňování, rodů, čísel a vzorů podstatných jmen. S Úkolníčkem se mezi podstatnými jmény neztratíte.