Kompletní písanka pro celou abecedu

27 stran s jednotlivými písmeny české abecedy k procvičování psaní formou písanky.

Diktát – Výlet do Prahy

Souhrnný diktát vhodný pro žáky 7. ročníku – pokrývá malá a velká písmena, shodu přísudku s…

Určování druhů vedlejších vět

Online spojovačka zaměřená na přiřazování druhů vedlejších vět k souvětím.

Druhy zájmen – Interaktivní cvičení

Úkolníček rozházel různá zájmena na jednu velkou hromadu. Vlastně by nás ani nenapadlo, že těch zájmen…

Určování podmětu a přísudku

Pracovní list zaměřený na určování podmětu a přísudku ve větách. Kromě mluvnice si v něm žáci…

Slovní druhy – doplňovačka

Pracovní list zaměřený na práci se slovními druhy

Slova souřadná – kartičky

Slova souřadná, podřazená  a nadřazená – k vystřižení a seskupování / řazení do kategorií podle zadání.

Nespisovná čeština – pracovní list

Pracovní list zaměřený na nespisovnou češtinu.

Slovní druhy – učební pomůcka

Karta se slovními druhy k vytištění a zalaminování. Kromě barevné verze připojujeme i verzi bez pozadí,…

Online minidiktát (vyjmenovaná slova)

Kraťoučký online diktát na procvičení vyjmenovaných slov. Na bodový výsledek se příliš nedívejte, důležité je správné…