Mapa a orientace

Online cvičení zaměřené na mapy a orientaci. Variantu k vytištění najdete v pracovním listu Práce s…

Vznik Československa – časová osa

Československo existovalo – s krátkou přestávkou během druhé světové války, kdy však mělo svoji exilovou vládu…

Naše vlast – Česká republika

Test zaměřený na základní znalosti související s Českou republikou (poloha, sousední státy, státní symboly…)