Osobnosti českého národního obrození

Spojovačka zaměřená na české národní buditele v období národního obrození.

Rozbor souvětí podřadného a určování druhů vedlejších vět

Interaktivní procvičování určování druhů vedlejších vět v souvětí podřadném.

Shoda přísudku s několikanásobným podmětem

V tomto cvičení si můžete procvičit, jak dobře zvládáte problematiku několikanásobného podmětu.

Diktát – Výlet do Prahy

Souhrnný diktát vhodný pro žáky 7. ročníku – pokrývá malá a velká písmena, shodu přísudku s…

Určování druhů vedlejších vět

Online spojovačka zaměřená na přiřazování druhů vedlejších vět k souvětím.

Druhy zájmen – Interaktivní cvičení

Úkolníček rozházel různá zájmena na jednu velkou hromadu. Vlastně by nás ani nenapadlo, že těch zájmen…

Druhy přídavných jmen – online cvičení

Úkolníček si pro vás připravil interaktivní cvičení zaměřené na druhy přídavných jmen. Jednotlivé příklady přídavných jmen…

Vzory podstatných jmen rodu mužského (online cvičení)

Online cvičení zaměřené na práci s podstatnými jmény rodu mužského.

Vzory podstatných jmen rodu ženského (online cvičení)

Online cvičení zaměřené na práci s podstatnými jmény rodu ženského.

Vzory středního rodu (online cvičení) 2

Online cvičení zaměřené na práci s podstatnými jmény rodu středního.