Vzory středního rodu (online cvičení)

Online cvičení zaměřené na práci s podstatnými jmény rodu středního. Úkolem je přiřadit podstatná jména k jejich vzorům.

V dalších cvičeních na Úkolníčku si také můžete procvičit vzory podstatných jmen rodu mužského nebo vzory podstatných jmen rodu ženského.

Případně si můžete stáhnout a vytisknout naše výukové karty pro vzory rodu ženského, vzory rodu mužského a vzory rodu středního.