Látka, nebo směs?

Interaktivní cvičení zaměřené na rozlišování látek a směsí.