Dobrodružná fyzika

Online slovní úlohy z fyziky zaměřené na energii, práci a výkon s využitím známých dobrodružných příběhů.

Výpočet hustoty lidského těla

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak by bylo možné jednoduše změřit svoji hustotu? Můžete si to…

Slovní úlohy zaměřené na hydrostatický tlak

Fyzikální online cvičení se slovními úlohami zaměřenými na výpočet hydrostatického tlaku.

Fyzika – opakování plynů

Online cvičení k prověření znalostí související s plyny (a částečně kapalinami). Vhodné pro žáky 7. ročníku.