Slovní úlohy zaměřené na hydrostatický tlak

V tomto online cvičení si můžete procvičit své fyzikální znalosti v oblasti hydrostatického tlaku.

Při řešení fyzikálních slovních úloh vždy pamatujte na to, že je nutné počítat se základními jednotkami a nemíchat při výpočtech například kilogramy s centimetry.

Pro připomenutí: Základní jednotkou síly je Newton se značkou N, základní jednotkou tlaku je Pascal se značkou Pa. Základní jednotkou délky je metr se značkou m.