Slovní úlohy zaměřené na hydrostatický tlak

V tomto online cvičení si můžete procvičit své fyzikální znalosti v oblasti hydrostatického tlaku.

Při řešení fyzikálních slovních úloh vždy pamatujte na to, že je nutné počítat se základními jednotkami a nemíchat při výpočtech například kilogramy s centimetry.

Pro připomenutí: Základní jednotkou síly je Newton se značkou N, základní jednotkou tlaku je Pascal se značkou Pa. Základní jednotkou délky je metr se značkou m.

Pokud si chcete osvěžit paměť, mrkněte na tahák s fyzikálními vzorci.