Živé organismy (online cvičení)

Pracovní list zaměřený na živou přírodu jsme převedli do podoby online cvičení.

Souhrnný test – rostliny a živočichové

Jak se vyznáš v říši rostlin, živočichů a hub? Dokážeš odpovědět na záludné otázky?

Živočichové – test / pracovní list

Pracovní list zaměřený na živočichy. Lze ho použít také jako test.

Příroda v zimě – období zimního klidu