Diktát – Dědeček pirátem

Doplňovačku na i/y/a na základě shody přísudku s podmětem a vzorů podstatných jmen nyní doplňujeme o…

Doplňovačka – Shoda přísudku s podmětem a vzory podstatných jmen

Připravili jsme doplňovačku (diktát) na procvičení shody přísudku s podmětem a částečně také vzorů podstatných jmen.

Čtyřsměrka – slovesa

Tentokrát Úkolníček přináší čtyřsměrku, ve které je skryto celkem 14 sloves. Hledej zleva doprava, zprava doleva,…

Určování podmětu a přísudku

Pracovní list zaměřený na určování podmětu a přísudku ve větách. Kromě mluvnice si v něm žáci…

Slovesa, jejich mluvnické kategorie, sloveso BÝT – pracovní list 2

Pracovní list zaměřený na slovesa. Žáci v něm procvičí určování osoby, čísla, času a způsobu. Dále…

Slovesa – pracovní list

Pracovní list zaměřený na slovesa. Žáci v něm procvičí určování osoby, čísla a času. Poznají rozdíl…

Slovní druhy – doplňovačka

Pracovní list zaměřený na práci se slovními druhy

Určení slovního druhu podle jeho popisu

Pracovní list zaměřený na práci se slovními druhy (včetně řešení).

Vzory podstatných jmen, rod mužský (tahák)

List ve formátu A4 zaměřený na vzory podstatných jmen rodu mužského.

Pracovní list – procvičování vzorů podstatných jmen

Pracovní list ke stažení – zaměřený na práci se vzory podstatných jmen.