Slovní druhy – doplňovačka

Pracovní list zaměřený na práci se slovními druhy

Určení slovního druhu podle jeho popisu

Pracovní list zaměřený na práci se slovními druhy

Vzory podstatných jmen, rod mužský (tahák)

List ve formátu A4 zaměřený na vzory podstatných jmen rodu mužského.

Pracovní list – procvičování vzorů podstatných jmen

Pracovní list ke stažení – zaměřený na práci se vzory podstatných jmen.

Test čj na i-y – vyjmenovaná slova

Souhrnný test na vyjmenovaná slova včetně různých chytáků – volně ke stažení.

Popis, vnitřní charakteristika osob – pracovní list

Pracovní list zaměřený na popis a vnitřní charakteristiku osob.

Vzory podstatných jmen – rod ženský

Přehledná karta formátu A4 zaměřená na vzory podstatných jmen rodu ženského.

Popis postavy (pracovní list)

Pracovní list zaměřený na popis postavy za pomoci přídavných jmen a přirovnání.

Vzory podstatných jmen – rod střední

Přehledná karta formátu A4 zaměřená na vzory podstatných jmen rodu středního.

Slova souřadná – kartičky

Slova souřadná, podřazená  a nadřazená – k vystřižení a seskupování / řazení do kategorií podle zadání.