Čtyřsměrka – slovesa

Tentokrát Úkolníček přináší čtyřsměrku, ve které je skryto celkem 14 sloves. Hledej zleva doprava, zprava doleva, shora dolů, zdola nahoru a nenech se rozhodit různými osobami, čísly a časy.

Slovesa skrytá ve čtyřsměrce mají různé tvary, proto se nesmíš spokojit s nejkratším tvarem slovesa, který ve čtyřsměrce najdeš – vždy se podívej, zda ke slovesu nepatří předpona nebo přípona.

Čtyřsměrku zaměřenou na slovesa je možné stáhnout a vytisknout: