Čtyřsměrka – slovesa

Ve čtyřsměrce je skryto celkem 14 sloves. Hledej ve všech směrech a nenech se rozhodit různými…

Slovesa, jejich mluvnické kategorie, sloveso BÝT – pracovní list 2

Pracovní list zaměřený na slovesa. Žáci v něm procvičí určování osoby, čísla, času a způsobu. Dále…