Německá osobní zájmena – online procvičování

Osobní zájmena jsou v němčině důležitou součástí komunikace. Znalost osobních zájmen si můžete prověřit v interaktivním…

Shoda přísudku s několikanásobným podmětem

V tomto cvičení si můžete procvičit, jak dobře zvládáte problematiku několikanásobného podmětu.

Časování německých sloves SEIN a HABEN – online test

Online test, ve kterém si můžete procvičit časování sloves SEIN (BÝT) a HABEN (MÍT).

Pořadí slov v německých větách

Cvičení zaměřené na pořadí slov v německých oznamovacích větách a otázkách.

Časování německých pravidelných sloves – doplňovačka

Doplňovačka, ve které si můžete vyzkoušet, jak jste na tom s časováním pravidelných sloves v němčině.

Použití způsobových sloves HAVE TO / MUST – doplňovačka

Online cvičení zaměřené na správné použití způsobových sloves HAVE TO a MUST.

Tvary slovesa BÝT

Doplňovačka zaměřená na procvičování slovesa BÝT (TO BE) v angličtině v přítomném čase.

Přehled číslovek – pomůcka

Přehled s vysvětlením druhů číslovek a uvedením příkladů jejich použití. Najdete zde také přehlednou kartu k…

Vzory podstatných jmen rodu ženského (online cvičení)

Online cvičení zaměřené na práci s podstatnými jmény rodu ženského.

Doplňovačka – Shoda přísudku s podmětem a vzory podstatných jmen

Připravili jsme doplňovačku (diktát) na procvičení shody přísudku s podmětem a částečně také vzorů podstatných jmen.