Použití způsobových sloves HAVE TO / MUST – doplňovačka

V tomto online cvičení se zaměříme na správné použití způsobových sloves HAVE TO a MUST. Tato slovesa bývají často zaměňována a používána nesprávně, a proto je důležité se s jejich použitím obeznámit.

Pozorně si pročtěte jednotlivé věty, zvolte vhodné způsobové sloveso a nezapomeňte ho napsat ve vhodném tvaru (zápor, čas…).

Pokud chcete použít krátký tvar a nedaří se vám na klávesnici najít apostrof, můžete ho vložit klávesovou zkratkou ALT+039 nebo ALT+0146.