Osobnosti první republiky – pexeso

Pexeso zaměřené na osobnosti z politiky a kultury první republiky.

Osobnosti první světové války – spojovačka

Spojovačka zaměřená na osobnosti spojené s první světovou válkou

Reprodukční systém a jeho součásti

Interaktivní cvičení zaměřené na znalost součástí reprodukčního systému.

Ledviny a jejich součásti

Interaktivní cvičení zaměřené na prověření znalostí souvisejících se stavbou ledvin.

Žlázy s vnitřní sekrecí – spojovačka

Spojovačka zaměřená na znalost endokrinních žláz a hormonů, které produkují.

Slovní úlohy na Ohmův zákon

Fyzikální slovní úlohy zaměřené na Ohmův zákon.

Srdce a jeho součásti

Srdce je dalším důležitým orgánem lidského těla. Funguje jako silné čerpadlo, které distribuuje okysličenou krev do…

Součásti lidského mozku

Interaktivní cvičení zaměřené na součásti lidského mozku a jejich názvy.

Osobnosti českého národního obrození

Spojovačka zaměřená na české národní buditele v období národního obrození.

Vynálezci a vědci z konce 19. a začátku 20. století

Spojovačka zaměřená na vynálezce a vědce z přelomu 19. a 20. století