Osobnosti českého národního obrození

Spojovačka zaměřená na české národní buditele v období národního obrození.

Vynálezci a vědci z konce 19. a začátku 20. století

Spojovačka zaměřená na vynálezce a vědce z přelomu 19. a 20. století

První světová válka – doplňovačka

Doplňovačka zaměřená na okolnosti vzniku, průběh a důsledky první světové války.

Průmyslová revoluce – objevitelé a vynálezci (spojovačka)

Online spojovačka zaměřená na slavné vynálezce a objevitele.

Národy Rakousko-Uherska – osmisměrka

V této osmisměrce se schovává devět hlavních národů Rakousko-Uherska. Dokážete je najít?

České země jako součást habsburské monarchie

Interaktivní cvičení zaměřené na práci s textem a hledání chyb.

Vznik USA a válka za nezávislost – časová osa

Časová osa popisující nejdůležitější události spojené se vznikem Spojených států amerických.

Velká francouzská revoluce a napoleonské války – spojovačka

Spojovačka zaměřená na Velkou francouzskou revoluci a napoleonské války