České země jako součást habsburské monarchie

V tomto krátkém interaktivním cvičení se zaměříme na práci s textem a hledání chyb.