Stavba lidské kosti

Stručné informace ke stavbě a funkci kostí včetně interaktivního cvičení zaměřeného na stavbu kosti.

Živé organismy (online cvičení)

Pracovní list zaměřený na živou přírodu jsme převedli do podoby online cvičení.

Rozdělení rostlin podle konzumace

Krátké cvičení zaměřené na rozřazení rostlin podle toho, kterou jejich část konzumujeme.

Kur domácí – online doplňovačka

Je nám jasné, že kur domácí pro vás není žádnou neznámou. V tomto interaktivním materiálu si…

Neživá příroda – souhrnný test

Doplňovačka zaměřená na různá témata z oblasti neživé přírody. Do doplňovačky se nám zatoulala i jedna…

Květy – online test

Online test (doplňovačka) zaměřený na květy a rozmnožování kvetoucích rostlin. Zahrnuje otázky týkající se samčích a…

Plody – online test

Stručný online test zaměřený na plody a jejich rozdělení.

Poznávání hub

Poznávačka hub – Jak se vyznáte v houbách, které rostou v našich lesích? S Úkolníčkem se (alespoň…

Určení biotopů

Interaktivní cvičení zaměřené na určení biotopů. Troufneš si určit, kde je daným rostlinám a živočichům nejlépe?

Interaktivní řazení obratlovců