Časová osa – pravěk/starověk, pracovní list

Pracovní list zaměřený na práci s časovou osou v období pravěku až starověku na našem území.

Vznik Československa – časová osa

Československo existovalo – s krátkou přestávkou během druhé světové války, kdy však mělo svoji exilovou vládu…

Řízení státu

Výuková karta zaměřená na strukturu řízení státu – od prezidenta po poslance a senátory.

Obecné informace o České republice – test

Test z obecných informací o České republice

Naše vlast – Česká republika

Test zaměřený na základní znalosti související s Českou republikou (poloha, sousední státy, státní symboly…)