Sousední státy České republiky

Vlastivědné online cvičení zaměřené na státy sousedící s Českou republikou a přiřazování informací k těmto státům.

Evropa – slepá mapa (online cvičení)

Připravili jsme interaktivní cvičení zaměřené na hledání států na mapě Evropy.

Dynastie vládnoucí v českých zemích ve středověku

Jak se vyznáte v příslušnících dynastií, které vládly na našem území během středověku? Když pomineme nedynastické…

Středověké architektonické slohy – přiřazování

Online cvičení zaměřené na přiřazování architektonických slohů typických pro středověk. Stačí roztřídit stavby podle jejich slohu.…

Poslední Přemyslovci – doplňovačka

Doplňovačka zaměřená na české krále z rodu Přemyslovců.

Přemyslovci – souhrnný test

Jak dobře se vyznáš v Přemyslovcích? Vyzkoušej náš souhrnný online test zaměřený na Přemyslovce a jejich…

Boleslav I. a bitva na Lechu (955)

Sdílíme povedené video (nejen) o bitvě na Lechu (955), kdy východofranský král Ota I. Veliký za…

Časová osa – pravěk/starověk, pracovní list

Pracovní list zaměřený na práci s časovou osou v období pravěku až starověku na našem území.

Vznik Československa – časová osa

Československo existovalo – s krátkou přestávkou během druhé světové války, kdy však mělo svoji exilovou vládu…

Řízení státu

Výuková karta zaměřená na strukturu řízení státu – od prezidenta po poslance a senátory.