Časová osa – pravěk/starověk, pracovní list

Pracovní list zaměřený na práci s časovou osou v období pravěku až starověku na našem území.

Na časové osu je možné zapsat jednotlivá období, podle toho, kdy na našem území probíhala. Hodí se jako doplněk k výuce nebo opakování vlastivědy.

Časová osa – pravěk/starověk, pracovní list

Pokud vás zajímá starověk, vznikla v rámci projektu v 6. ročníku podrobnější časová osa zaměřená na starověk (včetně Mezopotámie, Egypta, Řecka a Říma).