Vývoj počtu obyvatel v krajích ČR (2010–2020)

Zkoušeli jsme si hrát s vizualizací dat ve službě Flourish. Pro začátek jsme se pustili do…

Mapa České republiky, kraje a státy

Pracovní list zaměřený na kraje České republiky a sousední státy.

Naše vlast – Česká republika

Test zaměřený na základní znalosti související s Českou republikou (poloha, sousední státy, státní symboly…) Zjistěte s…