Vývoj počtu obyvatel v krajích ČR (2010–2020)

Zkoušeli jsme si hrát s vizualizací dat ve službě Flourish. Pro začátek jsme se pustili do…

Pracovní list – ukázka a procvičení znázornění zlomků a desetinných čísel v grafu

Pracovní list zaměřený na ukázku znázornění zlomků a desetinných čísel v grafu s možností vyzkoušení na…

Násobení desetinných čísel

Princip násobení desetinných čísel a pracovní list ke stažení.

Práce s jednotkami obsahu ve slovních úlohách

Pracovní list zaměřený na práci s jednotkami obsahu ve formě slovních úloh

Pracovní list – slovní úlohy, desetinná čísla, sčítání, odčítání, převody jednotek

Zkuste si na pracovním listu prověřit své znalosti související s převody jednotek a aritmetickými operacemi s…

Pyramidy – sčítání a odčítání desetinných čísel

Pracovní list, ve kterém si prověříte své znalosti a schopnosti při sčítání a odčítání desetinných čísel…

Sousední státy České republiky

Vlastivědné online cvičení zaměřené na státy sousedící s Českou republikou a přiřazování informací k těmto státům.

Přehled číslovek – pomůcka

Přehled s vysvětlením druhů číslovek a uvedením příkladů jejich použití. Najdete zde také přehlednou kartu k…

Práce s číslovkami, druhy, skloňování, pravopis – pracovní list

Pokud si chcete procvičit práci s číslovkami, můžete využít náš pracovní list, který obsahuje cvičení zaměřená…

Skloňování číslovek

Úkolníček si připravil pomůcku (nebo tahák, chcete-li) ke skloňování číslovek.