Evropa – slepá mapa (online cvičení)

Připravili jsme interaktivní cvičení zaměřené na hledání států na mapě Evropy.