Počítání s mnohočleny

Online cvičení a pracovní list se zaměřením na počítání s mnohočleny.

Dělení mnohočlenů jednočlenem

Pracovní list zaměřený na dělení mnohočlenů jednočlenem včetně řešení.

Násobení dvojčlenů

Interaktivní cvičení a pracovní list se zaměřením na násobení dvojčlenů.