Dělení mnohočlenů jednočlenem

V tomto příspěvku najdete pracovní list zaměřený na dělení mnohočlenů jednočlenem včetně klíče se správným řešením.

Při dělení mnohočlenů jednočlenem postupujeme tak, že postupně dělíme všechny členy dělence stejným dělitelem a výsledné podíly sečteme.

Jako vždy je nutné dát pozor na pořadí početních operací a nepoplést znaménka. Dále platí, že dělitel nesmí být nula.

V jiném příspěvku na Úkolníčku si můžete procvičit také násobení dvojčlenů a souhrnné počítání s mnohočleny.