Násobení dvojčlenů

V tomto příspěvku si můžete interaktivní formou procvičit násobení dvojčlenů.

Při násobení dvojčlenů nezapomeňte dodržovat následujícími pokyny:

  • Násobíme každý člen prvního dvojčlenu s každým členem druhého dvojčlenu („každý s každým“).
  • Sčítáme všechny výsledky z předchozího kroku, které mají stejnou mocninu proměnné („nemíchat jablka s hruškami“).
  • Při násobení dvojčlenů s různými znaménky je nutné dát pozor na správné použití znamének.
  • Nezapomeňte pečlivě kontrolovat výsledky, aby se minimalizovaly chyby.

Pokud si chcete stejné cvičení zaměřené na násobení dvojčlenů vytisknout a zpracovat písemně, můžete si stáhnout pracovní list včetně řešení (pracovní list obsahuje na konci dva bonusové příklady):

V jiném příspěvku na Úkolníčku si můžete procvičit také dělení mnohočlenů jednočlenem a souhrnné počítání s mnohočleny.