Počítání s mnohočleny

V tomto příspěvku najdete pracovní list a online cvičení zaměřené na počítání s mnohočleny včetně uplatnění vzorců.

Pro připomenutí: Mnohočleny jsou matematické výrazy, které obsahují proměnné a konstanty spojené pomocí operací jako sčítání, odčítání a násobení.

Při násobení mnohočlenů je důležité použít distributivní zákon: ab + ac = a(b + c). Postupujeme systematicky a pečlivě násobíme každý člen prvního mnohočlenu s každým členem druhého mnohočlenu. Budete potřebovat znát algebraické vzorce.

Při počítání s mnohočleny dávejte pozor na závorky. Správné použití závorek je klíčové pro přesné výsledky.

V následujícím cvičení zaměřeném na počítání s mnohočleny najdete příklady, které se například často objevují u přijímacích zkoušek na střední školy:

Stejné příklady včetně řešení si můžete stáhnout ve formě pracovního listu:

Pokud chcete další matematické materiály použitelné nejen jako příprava k přijímacím zkouškám, můžete si procvičit násobení dvojčlenů a dělení mnohočlenů jednočlenem.