Žlázy s vnitřní sekrecí – spojovačka

Spojovačka zaměřená na znalost endokrinních žláz a hormonů, které produkují.

Slovní úlohy na Ohmův zákon

Fyzikální slovní úlohy zaměřené na Ohmův zákon.

Sbírka úloh z fyziky

Rozcestník pro interaktivní online úlohy z fyziky.

Srdce a jeho součásti

Srdce je dalším důležitým orgánem lidského těla. Funguje jako silné čerpadlo, které distribuuje okysličenou krev do…

Osobnosti českého národního obrození

Spojovačka zaměřená na české národní buditele v období národního obrození.

Vynálezci a vědci z konce 19. a začátku 20. století

Spojovačka zaměřená na vynálezce a vědce z přelomu 19. a 20. století

Elektrický proud – test

Online test s výběrem z možností zaměřený na elektrický proud

První světová válka – doplňovačka

Doplňovačka zaměřená na okolnosti vzniku, průběh a důsledky první světové války.

Chemické prvky – vzácné plyny – spojovačka

Chemické cvičení zaměřené na znalost vzácných plynů. Přiřaďte značky vzácných plynů k názvům prvků.

Chemické prvky – kovy – spojovačka

Chemické cvičení zaměřené na znalost kovů. Přiřaďte značky kovů k názvům prvků.