Německá osobní zájmena – online procvičování

Osobní zájmena jsou v němčině důležitou součástí komunikace, protože nám pomáhají vyhnout se opakování jmen. Zde je přehled německých osobních zájmen:

PádtyononaonomyvyoniVy
1.ichduersieeswirihrsieSie
2.meinerdeinerseinerihrerseinerunsereuerihrerIhrer
3.mirdirihmihrihmunseuchihnenIhnen
4.michdichinsieesunseuchsieSie
Německá osobní zájmena

Je důležité znát 1., 3. a 4. pád. Používání německých osobních zájmen si můžete procvičit v následujícím cvičení: