Hodiny, doplňování času

Výuková karta zaměřená na práci s hodinami – vhodná k vytištění, zalaminování a popisování stíratelným fixem.

Písanky s předtištěnými vzory

Listy formátu A4 s předtištěnými vzory písma (průběžně doplňujeme).

Písankový papír

Předtištěné řádky s pomocnými linkami pro trénování psaní prvňáčků. Výška přibližně odpovídá řádkům a pomocným linkám…

Meteorologický deník

Pracovní list pro tvorbu jednoduchého meteorologického deníku. I nejmenší žáci díky němu zvládnou zapsat nebo zjednodušeně zakreslit…