Písankový papír

Předtištěné řádky s pomocnými linkami pro trénování psaní prvňáčků. Výška přibližně odpovídá řádkům a pomocným linkám v písankách, formát listu A4.

Spoustu šťastných kilometrů… pardon písmenek přeje Úkolníček!

Písankový papír


Písanku obsahující 27 listů s předtištěnými vzory písmen si můžete stáhnout v příspěvku Kompletní písanka pro celou abecedu.
Pokud potřebujete procvičovat navazování jednotlivých písmen, můžete si stáhnout písankové listy zaměřené na kombinaci písmen.