Písankový papír

Předtištěné řádky s pomocnými linkami pro trénování psaní prvňáčků. Výška přibližně odpovídá řádkům a pomocným linkám v písankách, formát listu A4.

Spoustu šťastných kilometrů… pardon písmenek přeje Úkolníček!

Písankový papír