Fyzikální veličiny, jednotky a vzorce (7. ročník)

Přehledný souhrn fyzikálních vzorců společně s jejich veličinami a jednotkami pro žáky 7. ročníku.

Slovní úlohy zaměřené na hydrostatický tlak

Fyzikální online cvičení se slovními úlohami zaměřenými na výpočet hydrostatického tlaku.

Fyzika – opakování plynů

Online cvičení k prověření znalostí související s plyny (a částečně kapalinami). Vhodné pro žáky 7. ročníku.