Pracovní list – ukázka a procvičení znázornění zlomků a desetinných čísel v grafu

Pracovní list zaměřený na ukázku znázornění zlomků a desetinných čísel v grafu s možností vyzkoušení na…

Násobení desetinných čísel

Princip násobení desetinných čísel a pracovní list ke stažení.

Pyramidy – sčítání a odčítání desetinných čísel

Pracovní list, ve kterém si prověříte své znalosti a schopnosti při sčítání a odčítání desetinných čísel…