Čtyřsměrka – slovesa

Tentokrát Úkolníček přináší čtyřsměrku, ve které je skryto celkem 14 sloves. Hledej zleva doprava, zprava doleva,…

Určení slovního druhu podle jeho popisu

Pracovní list zaměřený na práci se slovními druhy (včetně řešení).

Test čj na i-y – vyjmenovaná slova

Souhrnný test na vyjmenovaná slova včetně různých chytáků – volně ke stažení včetně řešení.

Modely geometrických těles

Postupně vytváříme 3D modely geometrických těles, které nabídneme ke stažení. Stačí vytisknout, vystřihnout, poskládat a slepit.

Slovní druhy – učební pomůcka

Karta se slovními druhy k vytištění a zalaminování. Kromě barevné verze připojujeme i verzi bez pozadí,…

Months, Days, Seasons (Měsíce, dny, roční období) – slovní zásoba

Skládačka a kartičky (Flash Cards) se slovní zásobou zaměřenou na dny, měsíce a roční období. Stačí…

Význam slov

Test zaměřený na význam slov, synonyma, antonyma a homonyma.

Voda, vzduch, půda – test

Test zaměřený na vodu, vzduch, půdu a jejich význam.

Přísloví – pracovní list

Pracovní list zaměřený na práci s příslovími.

Pády podstatných jmen

Výuková karta ke stažení – přehledný souhrn pádů podstatných jmen