Určení slovního druhu podle jeho popisu

Pracovní list zaměřený na práci se slovními druhy

Test čj na i-y – vyjmenovaná slova

Souhrnný test na vyjmenovaná slova včetně různých chytáků – volně ke stažení.

Modely geometrických těles

Postupně vytváříme 3D modely geometrických těles, které nabídneme ke stažení. Stačí vytisknout, vystřihnout, poskládat a slepit.

Slovní druhy – učební pomůcka

Karta se slovními druhy k vytištění a zalaminování. Kromě barevné verze připojujeme i verzi černobílou.

Months, Days, Seasons (Měsíce, dny, roční období) – slovní zásoba

Skládačka a kartičky (Flash Cards) se slovní zásobou zaměřenou na dny, měsíce a roční období. Stačí…

Význam slov

Test zaměřený na význam slov, synonyma, antonyma.

Voda, vzduch, půda – test

Přísloví – pracovní list

Pracovní list zaměřený na práci s příslovími.

Pády podstatných jmen

Výuková karta se souhrnem pádů podstatných jmen

Živá a neživá příroda

Přehledná karta s rozdělením přírody na živou a neživou