Význam slov

Test zaměřený na význam slov, synonyma, antonyma a homonyma.

V první části testu uveďte synonyma (slova souznačná), v druhé části uveďte antonyma (slova opačného významu) a na závěr napište příklady homonym (slova souzvučná – mají stejnou podobu, ale jiný význam).

Význam slov - test
Význam slov – test