Počítání poměru – pracovní list

Pracovní list obsahující slovní úlohy zaměřené na počítání poměrů

Pyramidy – sčítání a odčítání desetinných čísel

Pracovní list, ve kterém si prověříte své znalosti a schopnosti při sčítání a odčítání desetinných čísel…

Pyramidy – násobení a dělení

Úkolníček si pro vás připravil pracovní list zaměřený na procvičení násobení a dělení vícecifernými čísly.

Slovesa – pracovní list

Pracovní list zaměřený na slovesa. Žáci v něm procvičí určování osoby, čísla a času. Poznají rozdíl…