První světová válka – doplňovačka

Doplňovačka zaměřená na okolnosti vzniku, průběh a důsledky první světové války.

Průmyslová revoluce – objevitelé a vynálezci (spojovačka)

Online spojovačka zaměřená na slavné vynálezce a objevitele.

Národy Rakousko-Uherska – osmisměrka

V této osmisměrce se schovává devět hlavních národů Rakousko-Uherska. Dokážete je najít?

České země jako součást habsburské monarchie

Interaktivní cvičení zaměřené na práci s textem a hledání chyb.

Vznik USA a válka za nezávislost – časová osa

Časová osa popisující nejdůležitější události spojené se vznikem Spojených států amerických.

Velká francouzská revoluce a napoleonské války – spojovačka

Spojovačka zaměřená na Velkou francouzskou revoluci a napoleonské války

Husitská revoluce – test

Test na procvičení znalostí souvisejících s husitským hnutím a křižáckým tažením do českých zemí v 15.…

Karel IV. – křížovka

Dějepisná křížovka zaměřená na pojmy ze života Karla IV.

Velká Morava – souhrnné procvičování

Naučte se více o Velké Moravě a otestujte své znalosti prostřednictvím našeho interaktivního procvičování. Prozkoumejte významné…

14. a 15. století v českých zemích

Zajímá vás česká historie? Procvičte si své znalosti s našimi interaktivními testy a zjistěte, jak dobře…