Písanky s předtištěnými vzory

Listy formátu A4 s předtištěnými vzory písma (průběžně doplňujeme).

Písankový papír

Předtištěné řádky s pomocnými linkami pro trénování psaní prvňáčků. Výška přibližně odpovídá řádkům a pomocným linkám…