Keltové – pracovní list

Pracovní list s tvrzeními o Keltech. Určete, zda jsou tvrzení pravdivá.

Časová osa – pravěk/starověk, pracovní list

Pracovní list zaměřený na práci s časovou osou v období pravěku až starověku na našem území.

Slovní druhy – doplňovačka

Pracovní list zaměřený na práci se slovními druhy

Určení slovního druhu podle jeho popisu

Pracovní list zaměřený na práci se slovními druhy

Vzory podstatných jmen, rod mužský (tahák)

List ve formátu A4 zaměřený na vzory podstatných jmen rodu mužského.

Pracovní list – procvičování vzorů podstatných jmen

Pracovní list ke stažení – zaměřený na práci se vzory podstatných jmen.

Test čj na i-y – vyjmenovaná slova

Souhrnný test na vyjmenovaná slova včetně různých chytáků – volně ke stažení.

Magické čtverce

Pracovní list s magickými čtverci na procvičování sčítání a odčítání.

Příslovce – pracovní list

Pracovní list zaměřený na práci s příslovci (převod přídavné jméno / příslovce, hledání příslovcí ve větách)

Popis, vnitřní charakteristika osob – pracovní list

Pracovní list zaměřený na popis a vnitřní charakteristiku osob.