Práce s jednotkami obsahu ve slovních úlohách

V následujícím pracovním listu máte možnost si procvičit práci s jednotkami obsahu na slovních úlohách.

Bratři si rozdělují pozemky

Bratři Jan, Petr a Karel se domluvili, že si mezi sebe rozdělí tři pozemky.
Označili si je na centimetrové čtvercové síti, kde 1 cm2 ve skutečnosti označuje 1 m2.
Nejstarší Jan dostal největší díl, Petr si vzal tu nejmenší část.
Urči, jak si bratři pozemek rozdělili.

Paní Vránová a paní Straková pěstují kytky

Paní Vránová chce pěstovat žluté narcisy a paní Straková chce sázet červené tulipány. Pomoz mezi sousedky rozdělit záhony tak, aby na každém záhonku rostl jeden druh květin a obě sousedky měli stejně velkou plochu k pěstování. Záhonky vybarvi podle pěstovaných cibulovin.

Záhonky jsou na vyznačeny na centimetrové čtvereční síti, kde 1 cm2 ve skutečnosti představuje 1 m2.

Paní Vránová pěstuje narcisy na ……. m2.


Pracovní list k vytištění je možné stáhnout zde: