Osobnosti českého národního obrození

V tomto cvičení se zaměříme na české národní buditele, jejichž dílo vznikalo v období národního obrození, kdy docházelo k formování moderního českého národa. Tento proces probíhal zhruba od poslední třetiny 18. století do druhé poloviny 19. století.

Tento významný historický proces byl ovlivněn osvícenstvím, Francouzskou revolucí, počínajícím českým nacionalismem a romantickým zájmem o národní historii. Vedoucí představitelé, se snažili pozvednout český jazyk na úroveň jazyka vzdělanců a motivovat obyvatele českých zemí k národní uvědomělosti.

Své znalosti národních buditelů si můžete procvičit v této spojovačce: