Žlázy s vnitřní sekrecí – spojovačka

Spojovačka zaměřená na znalost endokrinních žláz a hormonů, které produkují.

Vynálezci a vědci z konce 19. a začátku 20. století

Spojovačka zaměřená na vynálezce a vědce z přelomu 19. a 20. století

Chemické prvky – vzácné plyny – spojovačka

Chemické cvičení zaměřené na znalost vzácných plynů. Přiřaďte značky vzácných plynů k názvům prvků.

Chemické prvky – kovy – spojovačka

Chemické cvičení zaměřené na znalost kovů. Přiřaďte značky kovů k názvům prvků.

Chemické prvky – nekovy – spojovačka

Přiřaďte značky nekovů k názvům prvků.

Chemické reakce a rovnice – spojovačka

Online spojovačka zaměřená na chemické reakce a rovnice

Průmyslová revoluce – objevitelé a vynálezci (spojovačka)

Online spojovačka zaměřená na slavné vynálezce a objevitele.

Hlavní města států jižní Evropy – spojovačka

Spojovačka zaměřená na hlavní města států jižní Evropy.

Hlavní města států západní Evropy – spojovačka

Spojovačka zaměřená na hlavní města států západní Evropy.

Hlavní města států jihovýchodní Evropy – spojovačka

Spojovačka zaměřená na hlavní města států jihovýchodní Evropy