Slovní úlohy na lineární rovnice o jedné neznámé

Procvičování lineárních rovnic o jedné neznámé při řešení slovních úloh.

Dobrodružná fyzika

Online slovní úlohy z fyziky zaměřené na energii, práci a výkon s využitím známých dobrodružných příběhů.

Slovní úlohy zaměřené na hydrostatický tlak

Fyzikální online cvičení se slovními úlohami zaměřenými na výpočet hydrostatického tlaku.

Slovní úlohy zaměřené na procenta

Online cvičení zaměřené na počítání s procenty (slevy, daně atd.)

Přímá a nepřímá úměrnost – slovní úlohy

Online cvičení zaměřené na počítání přímé a nepřímé úměrnosti s využitím trojčlenky.

Interaktivní cvičení – desetinná čísla, sčítání, odčítání, převody jednotek

Online cvičení zaměřené na procvičování znalostí souvisejících s převody jednotek a sčítáním desetinných čísel.

Pracovní list – slovní úlohy, desetinná čísla, sčítání, odčítání, převody jednotek

Zkuste si na pracovním listu prověřit své znalosti související s převody jednotek a aritmetickými operacemi s…

Slovní úlohy, převod hmotnosti a základní početní funkce

Tři složitější slovní úlohy, u kterých si procvičíte převody jednotek hmotnosti.

Rodinný rozpočet – slovní úlohy

Složitější slovní úlohy zaměřené na hospodaření / finanční gramotnost.

Slovní úlohy, logické uvažování

Slovní úlohy, které vyžadují více než „robotické“ výpočty.