Dobrodružná fyzika

V tomto online cvičení se zaměříme na slovní úlohy inspirované známými knihami a filmy.

Úlohy se týkají energie, práce a výkonu. Pokud nemáte v hlavě potřebné vzorečky, najdete některé z nich ve fyzikálním taháku pro 8. ročník. Před dosazením do vzorců nezapomeňte používat základní hodnoty.

První slovní úloha nás zavede do Středozemě. Na dalších úlohách zatím pracujeme.

Frodo Pytlík u Hory osudu
Frodo Pytlík u Hory osudu