Dobrodružná fyzika

V tomto online cvičení se zaměříme na slovní úlohy inspirované známými knihami a filmy.

Úlohy se týkají energie, práce a výkonu. Pokud nemáte v hlavě potřebné vzorečky, najdete některé z nich ve fyzikálním taháku pro 8. ročník. Před dosazením do vzorců nezapomeňte používat základní hodnoty.

Jakou rychlostí dopadne Prsten moci?

První slovní úloha nás zavede do Středozemě. Na dalších úlohách zatím pracujeme.

Frodo Pytlík u Hory osudu
Frodo Pytlík u Hory osudu


Ohřev vody pomocí světelného meče

Ve druhé slovní úloze se podíváme do světa Hvězdných válek, abychom zjistili, k čemu by se dal využít světelný meč.

Ohřev vody světelným mečem

V naší online sbírce úloh z fyziky najdete další slovní úlohy.