Fyzikální veličiny, jednotky a vzorce (8. ročník)

Přehledný souhrn fyzikálních vzorců společně s jejich veličinami a jednotkami. Tato verze obsahuje nejdůležitější vzorce, které by měli znát žáci 8. ročníku.

Můžete si také stáhnout „tahák“ obsahující tyto fyzikální vzorce včetně krátkého vysvětlení k veličinám a jejich jednotkám.

Případně se můžete podívat na fyzikální tahák pro 7. ročník.