Rozbor souvětí podřadného a určování druhů vedlejších vět

Interaktivní procvičování určování druhů vedlejších vět v souvětí podřadném.

Fyzikální veličiny, jednotky a vzorce (7. ročník)

Přehledný souhrn fyzikálních vzorců společně s jejich veličinami a jednotkami pro žáky 7. ročníku.

Slovní úlohy zaměřené na hydrostatický tlak

Fyzikální online cvičení se slovními úlohami zaměřenými na výpočet hydrostatického tlaku.

Husitská revoluce – test

Test na procvičení znalostí souvisejících s husitským hnutím a křižáckým tažením do českých zemí v 15.…

Slovní úlohy zaměřené na procenta

Online cvičení zaměřené na počítání s procenty (slevy, daně atd.)

Fyzika – opakování plynů

Online cvičení k prověření znalostí související s plyny (a částečně kapalinami). Vhodné pro žáky 7. ročníku.

Diktát – Výlet do Prahy

Souhrnný diktát vhodný pro žáky 7. ročníku – pokrývá malá a velká písmena, shodu přísudku s…

Asie – vývoj HDP na obyvatele

Vizualizace vývoje HDP na hlavu v Singapuru, Hongkongu, Jižní Koreji a Číně.

Určování druhů vedlejších vět

Online spojovačka zaměřená na přiřazování druhů vedlejších vět k souvětím.

Přímá a nepřímá úměrnost – slovní úlohy

Online cvičení zaměřené na počítání přímé a nepřímé úměrnosti s využitím trojčlenky.